Thành viên
veraspsype
Họ tên
VerasPsypE VerasPsypEDD
Ngày đăng ký
11.10.2017
Ngày sinh
30.12.1977
Giới tính
Nam
Hoạt động của veraspsype
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút