Thành viên
remokpsype
Họ tên
RemokPsypE RemokPsypEDD
Ngày đăng ký
17.07.2017
Ngày sinh
09.06.1966
Giới tính
Nam
Hoạt động của remokpsype
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút