Thành viên
dimasikpj
Họ tên
Dimasikpj DimasikbzFX
Ngày đăng ký
08.12.2017
Ngày sinh
05.09.1990
Giới tính
Nam
Hoạt động của dimasikpj
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút