Thành viên
billyestic
Họ tên
BillyEstic BillyEsticST
Ngày đăng ký
22.06.2017
Ngày sinh
04.04.1939
Giới tính
Nam
Hoạt động của billyestic
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút