Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24203 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
* Ước cho thời gian chậm lại để có thể làm thật tốt những việc đang làm : )
* Ước cho mầu xanh của lá và mầu của hoa tràn ngập lơi lơi : )
* Ước cho nhân loại luôn hòa bình : )
ngày 16.12.2009Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
419 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 419 khách