Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24126 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Sẽ có một ngày gió ngừng thổi... Nó sẽ tìm thấy anh. Người thật sự mang lại hạnh phúc cho nó.. Và có lẽ đó là ngày rất xa với nó...
ngày 26.11.2013