Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24109 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Hãy bình tâm lại suy nghĩ thật kỹ, phải nổ lực thật nhiều hoàn thành những mục tiêu đã đề ra...Cố gắng gạt bỏ những gì khiến mình mất phuơng hướng...Tất nhiên kể cả tình cảm. Mạnh mẽ lên, cứng rắn lên !!
ngày 24.04.2010Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
76 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 76 khách