Thành viên
queenflower
Họ tên
Queen Flower
Ngày đăng ký
06.05.2009
Ngày sinh
25.05.1982
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: vaithieukho2008 vaithieukho2008
Hoạt động của queenflower
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết