Thành viên
nottram
Họ tên
Nam Tran
Ngày đăng ký
12.08.2009
Ngày sinh
05.04.1988
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: em_ut88 em_ut88
Hoạt động của nottram
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết