Thành viên
mr_gem_2n
Họ tên
Nguyên Ngọc
Ngày đăng ký
17.04.2009
Ngày sinh
15.03.1987
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: gem.whole gem.whole
Hoạt động của mr_gem_2n
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết