Thành viên
lilicat
Họ tên
Van Dung Truong
Ngày đăng ký
25.01.2010
Ngày sinh
29.05.1984
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: lilicato4 lilicato4
Hoạt động của lilicat
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết