Thành viên
kyoku
Họ tên
Nhoc Ti
Ngày đăng ký
11.12.2009
Ngày sinh
14.10.1986
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: white_tiger86vn white_tiger86vn
Hoạt động của kyoku
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết