Thành viên
acex
Họ tên
Nguyễn Dũng
Ngày đăng ký
07.05.2009
Ngày sinh
02.02.1984
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: dunginc dunginc
Hoạt động của acex
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Do precious20 gởi ngày 09.06 12:56pm
Good day,
Please write to my email address box: ([email protected])
My name is Precious, a good looking Liberian girl.
I
became interested in you after going through your profile at (www.ritgino.net) and i wish to
continue relationship with you which if nature will permit we have a
long way to go.
I
have a special reason of contacting you which i will make known to you,
tell you more about myself and also send my pictures to you. I will
like you to get back to me through my email address:
([email protected])
Precious.
Do mi_goi gởi ngày 03.06 03:34pm
bái phục bạn acer, comment dài quá!nhưng mừ hay, góp tiếng nói chung cho nhân loại!^^
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
48 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 48 khách