Nhật ký
Tui fải làm sao Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin này thì mình...,mình ...
Tui fải làm sao Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin này thì mình...,mình ...
tui phải làm sao???.ctx. tuj fải làm sao??.ctx. Tui fải làm sao Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình ...
tuj fải làm sao??.ctx. Tui fải làm sao Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin ...
Tui fải làm sao Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin này thì mình...,mình ...
TUI FẢI LÀM SAO???  Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin này thì mình...,mình suy ...
TUI FẢI LÀM SAO???  Tui fải làm sao bây giờ đây?........ chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị dâu mình( người đó kêu chị dâu mình bằng DÌ )!!! khi mình nghe được tin này thì mình...,mình suy ...
xin chào các bạn và ...!!! mình tên là Tí! mình đang rối lắm các bạn oi! bây giờ mình không biết phải làm sao nữa??? các bạn giúp mình với nha? chuyện là như thế này! :" mình có quen một người con gái, lúc đầu mình vui lắm! nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì mình nghe được một tin, nó làm cho mình bùn nhiều lắm! đó là thì ra người đó lại là cháu ruột của chị ...Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
90 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 90 khách