Nhật ký
Bạn tôi không còn quý mếm tôi nữa, chúng tôi sắp ra trường, bạn ấy không vui khi là bạn của tôi vì tôi là một người lặng lẽ thụ động, bây giờ bạn ấy thường gắt gõng với tôi và chúng tôi ngày càng ít khi nói chuyện với nhau. Tôi thất vọng cho tình bạn của tôi và tôi đã nói với bạn ấy : sau này có ra trường bạn đừng tìm tôi nữa và tôi cũng ...
Bạn tôi không còn quý mếm tôi nữa, chúng tôi sắp ra trường, bạn ấy không vui khi là bạn của tôi vì tôi là một người lặng lẽ thụ động, bây giờ bạn ấy thường gắt gõng với tôi và chúng tôi ngày càng ít khi nói chuyện với nhau. Tôi thất vọng cho tình bạn của tôi và tôi đã nói với bạn ấy : sau này có ra trường bạn đừng tìm tôi nữa và ...Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
73 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 73 khách