Nhật ký
mot ngay bao tap... cua may mu..gio..va mua..trong long ai do cung the thoi.nhiu chuyen lam.ai co the giai thich duoc thai do cua nguoi do...lam mot nguoi bi ton thuong phai chang cung la cai sy dien...mot nguoi...hai nguoi..nhung....mai se khac thoi hoi nguoi...NGAY MAI...TRON CHAY
...Lai mot ngay nua troi wa..lua chon..phan van...nho..thuong...ghet..gian hon...hjk,day nhung tam trang hon don ma khong sao co the giai thik duoc...Mot nguoi...hai nguoi...ba nguoi.. roi ka .nguoi do ...NGUOI DO da thay doi va lam ai do thay doi mat roi...
...Lai mot ngay nua troi wa..lua chon..phan van...nho..thuong...ghet..gian hon...hjk,day nhung tam trang hon don ma khong sao co the giai thik duoc...Mot nguoi...hai nguoi...ba nguoi.. roi ka .nguoi do ...NGUOI DO da thay doi va lam ai do thay doi mat roi...Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
80 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 80 khách