Lưu bút của thienhue
Do huecoi_nghean gởi ngày 07.02.2012
Tôi có một người bạn học cùng lớp học võ.những ngày dâù chơi với nhau chúng tôi rất thân.tôi thường hay nhắn tin hỏi thăm bạn âý.vì cả hai đều đi học xa quê.tôi muốn bạn tôi luôn được yên tâm khi buồn vui,khó khăn đều có tôi.nhưng được một thời gian thì bạn tôi không quan tam tới tôi nữa.tôi nhăn tin không trả lơì.gọi không bắt máy.ai có thể giaỉ thích giúp tôi được không?
Do huecoi_nghean gởi ngày 07.02.2012
Tôi có một người bạn học cùng lớp học võ.những ngày dâù chơi với nhau chúng tôi rất thân.tôi thường hay nhắn tin hỏi thăm bạn âý.vì cả hai đều đi học xa quê.tôi muốn bạn tôi luôn được yên tâm khi buồn vui,khó khăn đều có tôi.nhưng được một thời gian thì bạn tôi không quan tam tới tôi nữa.tôi nhăn tin không trả lơì.gọi không bắt máy.ai có thể giaỉ thích giúp tôi được không?
Do thienhue gởi ngày 16.01.2012
thiênhue không viết lưu bút !
Do votinh00 gởi ngày 12.01.2012
viết lưu bút mở hàng luôn
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
66 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 66 khách