Lưu bút của ritacsi
Do thaitu_yongyong gởi ngày 02.06.2012
hi,nice to meet you! i have read your massage for the story name 'nhung cau chuyen chua phai la co tich" (smile) i hope you will read my massage.
p/s: i'm from vietnam!
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
65 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 65 khách