Lưu bút của machi_bunny
Do tachi_erato gởi ngày 28.11.2010
à tks bạn ^^ m` biết ng` ta ẩn nick nên đã để stt chúc mừng rồi, dù chỉ là chung chung nhưng chắc tên đó cũng hiểu :) m` nghĩ như vậy là đủ. :) và m` với tên ấy là 2 ng` bạn bt` và hơi...khác thưởng chút chút thôi :D
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
75 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 75 khách