Lưu bút của hoa_lan
Do hoa_lan gởi ngày 15.03.2010
Cuôc dòi ko có nôi buòn nào mà tình yêu và niêm tin không xoá di duoc.
Do hoa_lan gởi ngày 15.03.2010
Cuôc doi trãi dây màu hô'ng.dê buóc lên tâ'm thãm ruc rõ dó.bàn chân së róm máu.bõi nhüng müi gai.cuôc dòi dâu chï có màu hô'ng dó là 1 khô'i da sác,dây du các mãng sáng tô'i ,nóng lanh,dâm nhat,và em xin dc là màu hô'ng râ't thanh cao thuâ'n khiê't diêm vào cuôc sõng cua anh xua tan muôn phjên bon chen dô ki ,nhõ nhen thuòng ngày
Do hoa_lan gởi ngày 14.03.2010
Cuòi de vui.vui de sông .song de yêu .yêu là hanh phúc
Do tachi_erato gởi ngày 14.03.2010
^^!
Do hoa_lan gởi ngày 14.03.2010
Chân tròi có xa ko?ko xa.nguòi ây o ngay chân tròi thi tai sao chân tròi có thê xa?quá khú màu gi?màu lam.lam nhu biên,sâu thãm nhu biên .cüng buôn râ'u nhu biên .Quá khu' tìm o dâu .quá khu' trong lòng moi nguòi .tâm cua moi nguòi chính là quá khu' .tình yêu o dau?tình yêu o trong tay nguòi ây .tình yêu cua nguòi ây rông rãi và vång lång nhu chân tròi ,trong trëo và râu rï nhu quá khu' .
Do hoa_lan gởi ngày 13.03.2010
chúc tất cả
Do kelamat gởi ngày 13.03.2010
Xin chào
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
62 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 62 khách