Lưu bút của caybutchi
Do caybutchi gởi ngày 09.01.2011
Bạn không mang đến cho tôi niềm vui, nhưng chính bạn là niềm vui cho tôi.
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
125 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 125 khách