hoangyen

New member
30 tuổi, lần đầu tâm động lại động tâm với chính học trò của mình, một cậu nhóc 18 lạnh lùng, trầm mặc.
Và càng ngày càng tránh xa cậu nhóc, đến mức tụi hs còn hỏi, hình như cô không ưa bạn ... lắm.
Không đâu, vì cô sợ, cô sợ cảm xuvs sẽ tuôn trào trong ánh mắt.
Ánh mắt không bao giờ biết nói dối
 
Top