admin

Administrator
Staff member
Trong quá trình chuyển máy chủ đã phát sinh một số lỗi không tương thích, hiện tại Admin đang rà soát và sửa dần. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Các lỗi đã sửa:

- Sửa lỗi không thể gởi nhật ký
- Sửa lỗi không thể gởi truyện
- Sửa lỗi hiển thị trang bình chọn
 
Top