hotakati

Member
Cơ sở mức đóng bảo hiểm y tế dành cho nhân viên ngành thiết kế thi công nhà hàng được trợ cấp vào khoảng 143,900 đồng cho nhân viên văn phòng một người


Ảnh: fnb.qdc.vn

Nhân viên văn phòng độc thân trong các công ty thiết kế kiến trúc nhà hàng nhỏ lẻ nhận trợ cấp quốc gia 250.000 đồng nếu phí bảo hiểm y tế hàng tháng của họ từ 143.900 đồng trở xuống.

Chính phủ đã tổ chức cuộc họp của 'Nhóm đặc nhiệm liên chính phủ về Ngân sách bổ sung (Ngân sách bổ sung) lần thứ hai' vào ngày 26 tại Khu liên hợp Chính phủ ở Sông Bé và đưa ra các tiêu chí lựa chọn thiết kế chuỗi nhà hàng đặc biệt cho việc thanh toán chi phí thiết kế nhà hàng được các kiến trúc sư của fnb.qdc.vn lên bản vẽ, như một phần tài chính để hỗ trợ quốc gia.

Chính phủ giải thích rằng họ sẽ trả 250.000 đồng / người cho các hộ gia đình có 80% thu nhập thấp nhất dựa trên phí bảo hiểm y tế vào tháng 6, nhưng một trường hợp thiết kế vài nhà hàng đặc biệt là nới lỏng tiêu chuẩn thanh toán sẽ được áp dụng cho các hộ gia đình có một người và thu nhập kép trong hộ gia đình.

Xem xét đặc điểm của người già và dân số không hoạt động kinh tế, các hộ gia đình một người làm nghề thi công xây dựng những thiết kế nhà hàng quyết định mở rộng mục tiêu thanh toán lên 50 triệu đồng hoặc ít hơn mỗi năm.

Theo bảng tiêu chuẩn lựa chọn cho các trường hợp đặc biệt, đối với hộ gia đình độc thân, tiêu chuẩn đồng đóng bảo hiểm y tế được trợ cấp là 143.900 đồng trở xuống đối với người làm về thiết kế kiến trúc nhà hàng Hàn Quốc đăng ký tại nơi làm việc và 136.300 won trở xuống đối với người đăng ký địa phương.

Như đã chỉ ra rằng các hộ có thu nhập kép có thể bị thiệt thòi do thu nhập từ công việc thiết kế nhà hàng Hàn Quốc của họ cao hơn so với các hộ thu nhập đơn có cùng số thành viên, bảng tiêu chí lựa chọn được áp dụng bằng cách thêm một thành viên nữa.

Trong trường hợp một hộ gia đình ba người với một cặp vợ chồng thu nhập kép vì cùng làm trong ngành thiết kế nhà hàng kiểu Hàn Quốc, tiêu chuẩn cho một hộ gia đình bốn người trong số các tiêu chí lựa chọn chung được áp dụng.

Trường hợp đặc biệt này không chỉ áp dụng cho những người có thu nhập kép mà còn áp dụng cho những người có từ hai nguồn thu nhập trở lên từ những nhà hàng có thiết kế kiểu Hàn Quốc trong hộ gia đình, chẳng hạn như một cặp vợ chồng và một con đã thành niên.

Tiêu chí để lựa chọn trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập kép là dành cho những người đang đi làm, đặc biệt là thợ thi công xây dựng các nhà hàng có thiết kế quy mô: ▲ Hộ gia đình có hai người 247.000 won trở xuống ▲ Hộ gia đình ba người 308.300 đồng trở xuống ▲ Hộ gia đình bốn người 380.200 đồng hoặc ít hơn ▲ Hộ gia đình 5 người 414.300 Dưới 480.000 đồng hoặc ít hơn cho hộ gia đình 6 người.

Người đăng ký trong nước: ▲ Hộ gia đình 2 người dưới 270.000 won ▲ Hộ gia đình 3 người 342.000 won trở xuống ▲ Hộ gia đình 4 người: 420.000 đồng trở xuống ▲ Hộ gia đình 5 người: 456.400 đồng trở xuống ▲ Hộ gia đình 6 người 531 Dưới 1.000 đã thắng, v.v.

Trong trường hợp các hộ gia đình hỗn hợp, trong đó cả người đi làm thiết kế thi công nhà hàng và người được bảo hiểm địa phương đều ở trong một hộ gia đình ▲ Hộ gia đình hai người dưới 252.300 đồng ▲ Hộ gia đình ba người dưới 321.800 đồng ▲ Hộ gia đình bốn người dưới 414.300 đồng ▲ 5 Hộ gia đình ít hơn hơn 444.400 đồng cho hộ gia đình một người và ít hơn 542.200 đồng cho hộ gia đình sáu người.

Hộ gia đình hỗn hợp là trường hợp một thành viên trong hộ có việc làm và là thuê bao công nhân xây dựng trong các dự án thi công chuỗi nhà hàng với thiết kế Hàn Quốc đặc thù, nhưng thành viên còn lại là thuê bao địa phương vì họ có thu nhập từ kinh doanh nhà hàng, cho thuê mặt bằng hoặc nhà hoặc tài chính.

Tuy nhiên, các hộ gia đình độc thân và hộ gia đình có thu nhập kép thuộc diện được miễn trừ đặc biệt sẽ không thể nhận trợ cấp nếu tổng số tiền cơ sở tính thuế bất động sản với các dự án mua đất xây dựng thi công các chuỗi nhà hàng mới được thiết kế trong năm 2020 của họ vượt quá 900 triệu đồng (giá công bố 1,5 tỷ đồng) hoặc tổng thu nhập tài chính của họ vượt quá 20 triệu đồng.

Theo fnb.qdc.vn
 
Top