tueftu

New member
Nhớ nhau không Tuệ?
Ôi làm sao có thể quên chị Lá Vàng chứ. Thật không thể tin được là chúng ta lại có thể gặp lại nhau trên Hoa Thuỷ Tinh. Đã 12 năm trôi qua rồi, vẫn là nick cũ, vẫn là những con người cũ, và vẫn là kỉ niệm cũ không thể nào quên được. Chị Lá Vàng vẫn khoẻ chứ ạ?
 
Top