1. Y

    CÓ BAO GIỜ...

    CÓ BAO GIỜ... Có bao giờ em muốn mất anh đâu nhưng vì câu chuyện chẳng bắt đầu được nữa có bão giông nào chịu dừng sau cánh cửa nên trận mưa về ồ ạt xối vào tim...? Hạnh phúc nào mang ý nghĩa "lặng im" điều cần nói lại để chìm vào quên lãng có lẽ yêu thương như hoàng hôn nắng vãn cuốn...
Top