1. L

    Thử nghiệm diễn đàn Hoa Thủy Tinh

    Mình biết HTT từ năm 2003, 14t giờ đã 32, kỷ niệm mối tình đầu và những ngày giá lạnh nằm đọc truyện ngắn trên HTT, cảm giác ký ức ùa về, nhớ quá
Top