1. H

    Thế thôi

    Dạo chân dưới bóng mây anh chẳng còn nhớ chốn đây đã từng đẹp như thế Một hai tia nắng vương anh chẳng còn nhớ chút hương dịu hiền mình từng mê Hàng cây như muốn vẫy chào, ngày hôm nay thấy thế nào, có vui như ngày xưa ước ao Gặp em anh rất lo, lâu rồi anh không đắn đo sao mình quê đến thế Còn...
Top