• Y
    Yên Linh posted the thread CÓ BAO GIỜ... in Nhật Ký.
    CÓ BAO GIỜ... Có bao giờ em muốn mất anh đâu nhưng vì câu chuyện chẳng bắt đầu được nữa có bão giông nào chịu dừng sau cánh cửa nên...
Top