1. A

    Cập nhật: Sửa lỗi gởi Nhật Ký

    Quá tuyệt vời admin ơi.
  2. A

    Thử nghiệm diễn đàn Hoa Thủy Tinh

    Biết đến HTT từ Anh2.net Và id cũng từ thời đó luôn. Ôi 12 năm cuộc đơi qua nhanh quá. chúc mừng cộng đồng HTT.
Top