Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24106 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Gjá như tớ hjểu cậu đang ngkĩ gì.
Gjá như tớ hjểu tráj tjm cậu đang ngkĩ về aj.
Gjá như tớ hjểu những gì cậu đốj vs tớ là như thế nào? Là thật lòng hay là gjả dốj.
Gjá như 1ngày nào đó cậu....
~Sẽ hjểu cko tớ.
~Sẽ đến bên tớ
Khj đó tớ sẽ ns vs cậu 1lờj thật khẽ...............
ngày 22.04.2013Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
122 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 122 khách