Thành viên
woosyroics
Họ tên
woosyroics woosyroicsPN
Ngày đăng ký
07.12.2017
Ngày sinh
24.05.1938
Giới tính
Nam
Hoạt động của woosyroics
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút