Thành viên
valentinwy
Họ tên
ValentinWy ValentinWyVN
Ngày đăng ký
09.12.2017
Ngày sinh
12.07.1969
Giới tính
Nam
Hoạt động của valentinwy
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?