Thành viên
takereams
Họ tên
Takereams TakereamsRW
Ngày đăng ký
30.08.2017
Ngày sinh
23.04.2004
Giới tính
Nam
Hoạt động của takereams
  • @ukolevasaj: diellaseat jrnfxodlcbg asvm mvvoissq ngày 30.08.2017 05:51pm
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?