Thành viên
sulimpsype
Họ tên
SulimPsypE SlimPsypEDD
Ngày đăng ký
23.06.2017
Ngày sinh
26.10.1977
Giới tính
Nam
Hoạt động của sulimpsype
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút