Thành viên
patriotfjn
Họ tên
Patriotfjn PatriotcmvGR
Ngày đăng ký
30.04.2017
Ngày sinh
29.05.1949
Giới tính
Nam
Hoạt động của patriotfjn
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút