Thành viên
microvosthq
Họ tên
MicroVosthq MicroVostdsNB
Ngày đăng ký
10.12.2017
Ngày sinh
18.06.1928
Giới tính
Nam
Hoạt động của microvosthq
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút