Thành viên
ga_ac
Họ tên
ga_ac xau_xi
Ngày đăng ký
26.08.2011
Ngày sinh
02.02.1996
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: pesad_lonely_12 pesad_lonely_12
Hoạt động của ga_ac
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết