Thành viên
bupbekotinhyeu_ctt
Họ tên
Thạch Cao Thạch
Ngày đăng ký
04.01.2010
Ngày sinh
29.04.1993
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: bupbekotinhyeu_ctt bupbekotinhyeu_ctt
Hoạt động của bupbekotinhyeu_ctt
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết