Thành viên
briannow
Họ tên
Briannow BriannowBP
Ngày đăng ký
09.10.2017
Ngày sinh
24.05.2002
Giới tính
Nam
Hoạt động của briannow
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút