Thành viên
bokydype
Họ tên
Bokydype BokydypeAH
Ngày đăng ký
08.12.2017
Ngày sinh
02.06.1925
Giới tính
Nam
Hoạt động của bokydype
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút