Nhật ký của boytimemyeu9
boytimemyeu9 viết vào ngày 05.01.2010
lich thi
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Toán A3 12/28/2009 2 09H30 D304  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Toán A3 12/28/2009 2 09H30 D305  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Toán A3 12/28/2009 2 09H30 D401  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Toeic 3 (viết-nghe) 1/5/2010 3 15H00 C102  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Toeic 3 (viết-nghe) 1/5/2010 3 15H00 C401  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Toeic 3 (viết-nghe) 1/5/2010 3 15H00 C402  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Vật Liệu Xd 1/8/2010 6 07H30 D304  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Vật Liệu Xd 1/8/2010 6 07H30 D305  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Vật Liệu Xd 1/8/2010 6 07H30 D401  
KTCT 08XC111 69 1 1 69 Toeic 3 (nói) 1/10/2010 CN 13H00 D304  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Cơ Lưu Chất 1/12/2010 3 13H00 D301  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Cơ Lưu Chất 1/12/2010 3 13H00 D302  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Cơ Lưu Chất 1/12/2010 3 13H00 D303  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Kỹ Thuật Điện Ct 1/14/2010 5 07H30 PM2-C203  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Kỹ Thuật Điện Ct 1/14/2010 5 07H30 PM2-C203  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Kỹ Thuật Điện Ct 1/14/2010 5 07H30 PM5-C403  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Sức Bền Vật Liệu 1 1/16/2010 7 13H00 D301  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Sức Bền Vật Liệu 1 1/16/2010 7 13H00 D302  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Sức Bền Vật Liệu 1 1/16/2010 7 13H00 D303  
KTCT 08XC111 69 3 2 23 Pháp Luật ĐC 1/18/2010 2 15H00 C401  
KTCT 08XC111 69 3 3 23 Pháp Luật ĐC 1/18/2010 2 15H00 C402  
KTCT 08XC111 69 3 1 23 Pháp Luật ĐC 1/18/2010 2 15H00 D505  
 
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýSự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
109 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 109 khách